order Misoprostol mastercard Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mr Hugh Thomas Prifathro
Mrs Samantha Connolly Pennaeth Cynorthwyol / ALNCo
Mr Seamus O’Sullivan Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Sarah Thomas Pennaeth Cynorthwyol
Mr Jeff Thomas Pennaeth Cynorthwyol

http://yesand.co.uk/162-how-to-simplify-complex-situations/ Staff Dysgu

Miss Kate Bowen Pennaeth Dylunio a Thechnoleg a Chelf
Ms Helen Brewer Cydlynydd / Athro Rhifedd neu Fathemateg
Mrs Helen Davies Athro Dylunio a Thechnoleg
Mr John-Paul Davies Pennaeth Cerdd
Mr Robert Davies Pennaeth Mathemateg
Mrs Rhian Dunn Pennaeth Cymraeg
Mr Owain Edwards Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 7 / Athro Hanes
Ms Georgina Essex Athro Celf
Mrs Ceindeg Haf Evans Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 8 a 9 / Athro Cymraeg / Celf
Mr Emyr Evans Athro Cymraeg / Addysg Grefyddol / Cerddoriaeth
Mr Richard Evans Pennaeth Cydlynydd Addysg Grefyddol a Hanes / Cynulliadau
Mr Charles Gale Athro Dylunio a Thechnoleg
Mrs Stéphanie Grant Pennaeth MFL
Mr Jonathan Green Pennaeth Gwyddoniaeth
Mr Ian Hamilton Athro Daearyddiaeth
Mr Steffan Hubbard Athro TGCh
Mr Jonathan James Athro Gwyddoniaeth
Mrs Emma Jones Pennaeth Saesneg
Miss Aisling McCarthy-Keane Cydlynydd Llythrennedd / Athro Saesneg / Drama
Miss Ceire Merrison Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 12 a 13 / Pennaeth Addysg Gorfforol
Mrs Clare Monk Athro Hanes / Saesneg
Ms Branwen Munn Hyfforddwr Technoleg Cerdd
Mrs Natasha Newman Athro Gwyddoniaeth
Mr Mark Perry Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 10 / Athro Gwyddoniaeth
Mrs Beverley Price Athro Cymraeg
Mrs Joanna Price Athro Saesneg
Mrs Kirsty Richards Athro Mathemateg
Mrs Kate Suiter Hyfforddwr Ffotograffiaeth
Mrs Sabel Thomas Athro Ffrangeg / Sbaeneg
Mr Jason Ward Pennaeth Daearyddiaeth
Mr Dave Warrington Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 11 / Athro Addysg Gorfforol
Mr Dylan Williams Pennaeth Busnes / Cydlynydd Bagloriaeth Cymru

cenforce viagra Staff Cymorth

Mrs Jean Boag Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Jem Botticelli Cymorth Lles Disgyblion
Mrs Lorraine Brookes Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Claire Coombs Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Miss Tracy Davies Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mr Sion Edwards Cynorthwyydd Cymorth Dysgu / Swyddog Datblygu Rygbi
Mrs Enfys Evans Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Sarah Farnden Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Amanda Freemantle Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Lisa Griffiths-James Goruchwyliwr Clawr / Goruchwylio Arholiad
Miss Sheena Hicks Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Helen Ling Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Ms Elaine Rogers Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Miss Lowri Thomas Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Sally Thomas Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Vikki Whitton Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
Mrs Helga Williams Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

http://roryflynnwebdesign.co.uk/tag/google/ Staff Gweinyddol

Mrs Nerys Davies Rheolwr Busnes
Mrs Teleri Elias Clerc
Mrs Elizabeth Evans Derbynnydd
Ms Jenny Griffiths Clerc y Corff Llywodraethol
Mrs Fiona James Swyddog Presenoldeb
Ms Ruth Jones Swyddog Arholiadau
Mrs Mary Moss Technegydd Gwyddoniaeth
Mr John Peckham Rheolwr Rhwydwaith TGCh
Mrs Vicky White Deiliad Allwedd
Mr Jonathan Whitton Rheolwr Safle