Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mr H Thomas

Pennaeth

Mrs S Connolly

Pennaeth Cynorthwyol

Mr S O’Sullivan

Pennaeth Cynorthwyol

Mrs S Thomas

Pennaeth Cynorthwyol

Mr J Thomas

Pennaeth Cynorthwyol

Arweinwyr Cynnydd

Mrs S Connolly

Blwyddyn 7

Mrs C Haf Evans

Blwyddyn 8 & 9

Mr J Thomas

Blwyddyn 10 & 11

Ms C Merrison

Blwyddyn 12 & 13

Mathemateg

Mr R Davies

Pennaeth Adran

Ms H Brewer

Mrs P Davies

Mrs K Richards

Saesneg

Mrs E Jones

Pennaeth Adran

Miss A McCarthy-Keane

 Saesneg a Drama

Miss T Davies

Mrs J Price

Cymraeg

Mrs R Dunn

Pennaeth Adran

Mrs C Haf Evans

Mr E Evans

Mrs B Price

Gwyddoniaeth

Mr J Green

Pennaeth Adran

Mr J James

Mrs N Newman

Mrs C Thomas

Celf a Dylunio a Thechnoleg

Miss K Bowen

Pennaeth Adran

Mrs H Davies

Miss K Dunwell

Ms G Essex

Mr C Gale

Busnes

Mr D Williams

Pennaeth Adran

Daearyddiaeth

Mr J Ward

Pennaeth Adran

Mrs L Vaughan

Hanes ac Addysg Grefyddol

Mr R Evans

Pennaeth Adran

Mr O Edwards

Mrs C Monk

Mr S O’Sullivan

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mrs S Thomas

Pennaeth Adran

Mr S Hubbard

Ieithoedd Tramor Modern

Mrs S Grant

Pennaeth Adran

Mrs C Davies

Mrs S Thomas

Cerdd

Mr J P Davies

Pennaeth Adran

Ms B Munn

Addysg Gorfforol

Ms C Merrisaon

Pennaeth Adran

Mrs S Connolly

Mr D Warrington

Anghenion Ychwanegol

Ms J Lee

Pennaeth Adran

Bagloriaeth Cymru

Mr D Williams

Pennaeth Adran

Miss K Bowen

Miss A McCarthy-Keane

Ms C Merrison

Mrs B Price

Mr S O’Sullivan

Mrs L Vaughan