Croeso

Croeso i wefan Ysgol Gyfun Emlyn. Ein nod yw darparu rhieni presennol a darpar gyda gwybodaeth ddefnyddiol, yn ogystal â throsglwyddo argraff o’r awyrgylch bositif sydd o fewn yr ysgol. Mae perthynas gyfeillgar a phwrpasolrhwng y disgyblion a’r staff yn yr ysgol, a adlewyrchir yn y rhyngweithio cymdeithasol yn ogystal ag yn ycyflawniadau academaidd y disgyblion. Ein nod yw dod â’r gorau allan o’n disgyblion ar bob adeg ac rydym yn gobeithio y bydd pob disgybl newydd yn cymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol: yn ei gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol, academaidd a hamdden. Mynegir hyn yn dda yn yr arwyddair yr ysgol ‘Gorau oll y gorau ellir’.
Byddwn yn falch iawn o groesawu eich plentyn yn ddisgybl i Ysgol Gyfun Emlyn. Rydym yn edrych ymlaen at feithrin perthynas iach gyda chi ac i yrfa ysgol lwyddiannus ar gyfer eich plentyn yn Ysgol Gyfun Emlyn.

logo-blue

Cyrhaeddwch eich potensial

open-evening-2021
Click Image for More Info
message from governors

Cysylltiadau Disgyblion

Prosbectws yr Ysgol

Opsiynau Blwyddyn 10

Opsiynau Blwyddyn 12

Llawlyfr GCSEPod

Ffurflen Opsiynau Blwyddyn 10

Ffurflen Opsiynau Blwyddyn 12

Llyfr Trosglwyddo Blwyddyn 7

Amserlenni Arholiadau

Exam Topic Guides

GCSEPod Guides

Parent Revision Guides

Gwybodaeth i Rhieni

Gwybodaeth Coronafirws

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2014-2017

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Newyddion Diweddaraf