Cafodd disgyblion blwyddyn 10, gyfle i ymweld â Phrifddinas Cymru ar y 29ain a’r 30ain o Dachwedd.  Roedd hi’n ddeuddydd ‘fflat owt’ o ran gweithgareddau.  Ar y diwrnod cyntaf braf oedd ymweld ac Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan i ddysgu am diwylliant ein gwlad ac yna ar ôl cinio ymlaciwyd ar ôl bore prysur ym mhwll nofio’r ddinas.  Wedi ymgartrefu ac ychydig o swper yng Ngwersyll yr Urdd, Bae Caerdydd rhaid oedd symud unwaith eto, ond y tro hwn ar y ‘rinc iâ yn y Winter Wonderland – a dyna oedd sbort!

Roedd diwrnod dau llawn mor gyffrous – er gwaetha’r diffyg cwsg (gan y disgyblion a’r staff!)y noson cynt.  Treuliwyd dwy awr yn cael ein tywys o gwmpas y Senedd a diogel yw dweud fod pawb wedi mwynhau’r profiad unigryw hwn. Cyn gadael goleuadau’r ddinas fawr, cafodd pawb ychydig o gyfle i brofi naws canol y ddinas yn ystod tymor y Nadolig ag wrth gwrs i ymweld a siop neu ddwy.  Roedd hi’n daith hynnod o lwyddiannus ym mhob ffordd posib.

Recommended Posts