Cafodd Blwyddyn 7 y cyfle cyffrous arferol o dreulio cyfnod difyr yng ngwersyll Llangrannog ym mis Hydref. Mewn tywydd… cymysg ond diddorol iawn (!) fe wnaed llawer o weithgareddau awyr agored, gyda sgio, gwibgartio a thrampolinio yn ffefrynnau cadarn. Eleni cawsant hefyd gwmni criw o swogs brwdfrydig o’r chweched dosbaeth – yn annog pawb i gymryd rhan. Daeth sgiliau dawnsio’r chweched yn amlwg yn y disco ar y noson olaf, gan roi hyder i bawb i gymryd rhan. Pwy all anghofio’r dawnsio gorfoleddus i drac Frozen?!

Bu hefyd cyfle i wneud twmpath dawns, ac i gystadlu ffyrnig yn yr eisteddfod ddwl, lle bu’r eitem newyddion yn uchafbwynt.

Unwaith eto eleni, roedd yn brofiad arbennig i ddisgyblion blwyddyn saith i ddod i adnabod ei gilydd, ac i gael pob math o hwyl a chydweithio yn y gweithgareddau – cyflwyniad arbennig i gymuned Ysgol Gyfun Emlyn.

Recommended Posts