randki w biłgoraju Lyfr Glas Nebo

Ar Ddydd Mawrth y 25ain o Chwefror, aeth 42 o ddisgyblion ym Mlwyddyn 10 & 11 i’r theatr yng Nghaerfyrddin. Nofel hyfryd ddirdynnol yw ‘Llyfr Glas Nebo’ a ddaeth hi i lwyfan ar gyfer y cynhyrchiad llwyddiannus hwn.

Mae’r llyfr wedi ennill gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, ac wedi ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru yn 2019. Roedd y cynhyrchiad hwn yn gyfle gwych i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, ac i wylio sioe a fydd yn helpu gyda’u hastudiaethau TGAU yn Cymraeg Mamiaith a Drama.

Roedd y disgyblion wedi mwynhau y profiad, ac mae rhaid canmol eu hymyddgiad a’u hagwedd gadarnhaol at y perfformiad.

Recommended Posts