Llwyddiant yr Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Sion Davies, Blwyddyn 8, a enillodd yr ail wobr yn y gystadleuaeth ‘celf a chrefft’ yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

Recommended Posts