gay muscle cam Castell Henllys

Ar ddydd Gwener y 23ain o Dachwedd, teithiodd 56 o ddisgyblion blwyddyn 7 ynghyd a Staff yr Adran Gymraeg a Mr. R. Evans i Fryngaer Oes Haearn, Castell Henllys yn Sir Benfro.  Cafwyd diwrnod cyfan yn llawn gweithdai yn dysgu am hanes bywyd yn yr Oes Haearn ynghyd a sut i greu wal yn defnyddio ‘clom’; bywyd yn yr efail ac wrth gwrs cafwyd sesiwn o baentio gwynebau â phaent glas!

Mi fydd y disgyblion nawr yn trosglwyddo’r holl wybodaeth â ddysgwyd yn ystod y dydd i greu taflen wybodaeth neu ffilm yn Gymraeg.

Mor arbennig oedd gweld pawb yn ymuno yn y gweithgareddau ac yn  rhoi o’i gorau ym mhob agwedd ar y dydd.

Recommended Posts