Mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Wlân Cymru, Menter Gorllewin Sir Gar ac Ysgol Gyfun Emlyn, sefydlwyd Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru. Pwrpas y Fforwm yw gwella cyfleoedd pobl i ifanc i siarad Cymraeg tu allan i’r Ysgol ac i helpu’r Amgueddfa i greu digwyddiadau a syniadau o sut gellir gwella’r ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc.

Gwahoddwyd myfyrwyr Ysgol Gyfun Emlyn i ymgeisio am le ar y Fforwm Ieuenctid. Cafwyd cyfweliadau i ddewis y myfyrwyr mwyaf addas at y swydd.  Dewiswyd y pum ymgeisydd llwyddiannus, a gofynnwyd iddynt drefnu digwyddiad i ddwy ysgol leol fel rhan o’r Diwrnod cenedlaethol ‘Kids in Museums Takeover Day’.  Cymerodd disgyblion yr ysgolion cynradd rhan mewn cyfres o weithdai i gynllunio addurniadau Nadolig a chafwyd eu harddangos  yn yr Amgueddfa. I ddilyn y diwrnod yma , cawsom noson garolau yn yr Amgueddfa Wlân, lle dewiswyd yr addurn gorau o’r ddwy ysgol a gwobrwyid y disgyblion llwyddiannus. Y Fforwm Ieuenctid oedd yn cyflwyno’r gwobrau , gan annerch y gynulleidfa yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

1

Yn ôl Charlotte Coombes, Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ysgolion  yn Ysgol Emlyn, roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol,  a dywedodd ‘ Teimlais fod y disgyblion wedi gwneud gwaith arbennig o drefnu a rhedeg y sesiynau, addaswyd y sesiynau at bwrpas yr ysgolion unigol a chafodd pawb llawer o hwyl. Roedd y ‘Kids in Museums Takeover Day’ yn gyfle i annog plant a’u teuluoedd i ddod i’r Amgueddfa ac i ddangos pa fath o ddigwyddiadau sydd ar gael yna’.

Y prosiect nesaf i’r Fforwm Ieuenctid fydd i helpu trefnu gemau a chrefftau ar gyfer Gŵyl Hwyl yr Amgueddfa Wlân ar y thema ‘Antur’.

2

ARGYMHELLIR