Cafwyd amser cyffrous iawn yn Theatr y Sherman Ddydd Llun y 15fed o Fehefin, Tim ‘rapitup’ Ysgol Gyfun Emlyn yn cystadlu yn rownd derfynol Menter a Busnes 2015, llwyddwyd i gipio tair gwobr un am y defnydd gorau o ailgylchu ,un arall am y stondin orau a’r gorau oll i fod yn bencampwyr Menter a Busnes 2015 trwy Gymru gyfan.

ARGYMHELLIR