Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Young Entrepreneurs wrap up prizes at the Nationals 2015 | | Ysgol Gyfun Emlyn

Cafwyd amser cyffrous iawn yn Theatr y Sherman Ddydd Llun y 15fed o Fehefin, Tim ‘rapitup’ Ysgol Gyfun Emlyn yn cystadlu yn rownd derfynol Menter a Busnes 2015, llwyddwyd i gipio tair gwobr un am y defnydd gorau o ailgylchu ,un arall am y stondin orau a’r gorau oll i fod yn bencampwyr Menter a Busnes 2015 trwy Gymru gyfan.

ARGYMHELLIR