Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Young Enterprise Group 2016 | | Ysgol Gyfun Emlyn

 

Eleni am y tro cyntaf mae’r grwp llwyddiannus Menter a Busnes wedi penderfynu dilyn trywydd gwahanol wrth fentro i’r byd cyhoeddi ar gyfer ein prosiect blynyddol a chystadleuaeth genedlaethol ‘Team Programme Young Enterprise’.

 

1-1

Wedi amryw o weithgareddau codi arian, lawnsiwyd ein llyfr, hir ddisgwyliedig, ar y cyntaf o Fawrth – Calon Cabatsien.  Llyfr o ryseitiau, wedi ei greu gan John, Tom a Dewi, wedi iddynt fod wrthi’n brysur yn coginio bob bore dydd Gwener yn yr ysgol, ynghyd a dywediadau doniol gan rai o’r athrawon.

Llyfr a ddaw a gwen i’r wyneb wrth i chi fodio trwyddo dros baned.  Os hoffech brynu copi cysylltwch a’r ysgol ar fyrder.

ARGYMHELLIR