Ar ddydd Mercher y 23ain o Fawrth daeth staff brwdfrydig Menter Iaith Gorllewin Sir Gar atom i’r ysgol i wneud gweithgareddau gyda disgyblion blwyddyn 7.

Cafodd pob dosbarth y cyfle i drafod yr Iaith Gymraeg, ystyried eu defnydd nhw o’r iaith a chwarae gemau cyffrous. Roedd yn braf i weld y plant yn cyfrannu ac yn frwdfrydig am yr iaith Gymraeg a’i lle yn y dyfodol. Da iawn blwyddyn 7.

ARGYMHELLIR