P1000700_thumb

Mae disgyblion Blwyddyn 11 TGAU Add. Grefyddol wedi ymweld ag Eglwys y Drindod Sanctaidd yng Nghastell Newydd Emlyn wrth baratoi ar gyfer eu harholiadau ym mis Mai. Cawsant eu cyfarch yn yr Eglwys gan Val Jackson (warden yr Eglwys) a rhoddwyd cyfleoedd i archwilio’r eglwys, dysgu mwy am y nodweddion mewnol fel gwneuthuriad, allor, darllenfa, pulpud, ffenestri lliw a’r organ. Hefyd roedd siawns i weld y bara a gwin cymun, yn ogystal â ffenestr lliw canoloesol yn festri’r Eglwys.

ARGYMHELLIR