Dewch i fwynhau y pedwerydd (ac yn debygol yr olaf) yn ein cyfres hynod o lwyddiannus o gyngherddau roc clasurol. Mae Adran GerddoriaethYsgol Gyfun Emlyn wedi ennill enw da ar gyfer dod â pherfformiadau cerddorol o safon i’r llwyfan, ac mae’r gyfres hon wedi bod yn rhanallweddol o hynny.

Poster tickets soon web-friendly

Un noson yn unig: Dydd Llun 2ail Mawrth, 2015.
Drysau’n agor am 18:30, sioe yn dechrau am 19:00.
Mae tocynnau ar werth am £o swyddfa’r ysgol (neu yn y cyntedd ar adegau egwyl) o Ddydd Llun nesaf, 23ain o Chwefror. Bydd yr holl elw ynmynd yn syth yn ôl i’r Adran Gerddoriaeth er mwyn sicrhau bod cyfleoedd rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr yn parhau

ARGYMHELLIR