Yr Ysgwrn 006Yr Ysgwrn? Beth yw hynny? Wel gofynnwch i un o ddosbarth Mamiaith Blwyddyn 10 neu fyfyrwyr Uwch Gyfrannol Ail Iaith Cymraeg ac fe ddywedan nhw wrthoch mai cartref y bardd Hedd Wyn yw Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd, Eryri. Cafodd y disgyblion ddiwrnod bythgofiadwy yn ymweld â Thrawsfynydd a chwrdd â Mr Gerald Evans, nai Hedd Wyn ynghyd â dod i arfer gyda acen beraidd y gogleddwyr. Ychwanegon nhw’n helaeth at eu gwybodaeth am y bard, ei fywyd a’i waith a fydd yn tu hwnt o ddefnyddiol ar gyfer eu gwaith TGAU Cymraeg. Dysgwyd am symboliaeth Cadair Ddu Penbedw, sut cafodd y ffilm ‘Hedd Wyn’ ei ffilmio, teulu Hedd Wyn ynghyd â bywyd Cefn Gwlad Cymru ar droad y ganrif ddiwethaf. Cynrychiolwyd yr ysgol yn glodwiw gan y disgyblion sydd yn gobeithio am daith arall i’r gogledd yn fuan iawn!

ARGYMHELLIR