Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Shwmae | | Ysgol Gyfun Emlyn

3

Cawsom ddiwrnod ‘Shwmae’  arbennig ym mis Hydref eleni i ddathlu ein hiaith a’n Cymreictod. Braf iawn oedd clywed y plant yn ymfalchio yn eu hiaith ac yn cyfarch holl staff yr ysgol gyda chyfrachion fel Shwmae. Yn ystod y diwrnod cawsom gyfle i glywed plant yn dweud geiriau Cymraeg tafodieithol yr ardal e.e. danto, galifantan, browlan ac ati. Hyfryd oedd gweld holl adrannau’r ysgol wedi uno ar gyfer yr achlysur. Gobeithiwn y bydd datblygiad yn y defnydd o eiriau bach pert ein hardal yn parhau o ddydd i ddydd.

2 1
ARGYMHELLIR