Mae grwp o ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8 wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiynau darllen a llythrenedd ar y thema pel-droed. Mae’r rhaglen yn codi brwdfrydedd ac angerdd o’r byd pel droed ac yn datblygu cariad at ddarllen.

IMG_3536

Ar y 6ed o Chwefror fe ddaeth Josh Turnbull, chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru ac yn cyn ddisgybl o Ysgol Gyfun Emlyn, I mewn i’r ysgol i siarad â’r grŵp am chwaraeon a darllen. Atebodd Josh, cwestiynau’r disgyblion am ei yrfa chwarae ac ei amser yn yr ysgol, am ei ddarllen, ei hoff bynciau (ac athrawon) yn yr ysgol. Ar hyn o bryd mae Josh yn chwarae i’r Gleision Caerdydd wedi ymuno o’r Scarlets ym mis Mehefin 2014.

IMG_3543

Roedd yn brynhawn pleserus ac estynnwn ein diolch i Josh am ddod i mewn i siarad â’r disgyblion.

ARGYMHELLIR