terry mathews webstream (1)

Yn ddiweddar, cymerodd grŵp o fyfyrwyr Bl.13 Safon Uwch Busnes ran yn y drafodaeth ‘Syniad Mawr’ gyda Syr Terry Matthews, fyw cyntaf gan Rhanbarth Dinas Bae Abertawe. Roedd y drafodaeth yn cael ei ddarlledi dros y we ar fore Dydd Iau 9 Medi 2015. Yn y stiwdio, yn ymuno a Syr Terry ar y panel oedd ei Is-Gadeirydd Y Cyng. Meryl Gravell ynghyd â thri o fyfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cafodd y fore ei gynnal gan y cyflwynydd S4C Arthur Emyr, a oruchwyliodd y drafodaeth rhwng y panel yn y stiwdio a’r gynulleidfa yn cymryd rhan o ysgolion a cholegau ar draws ardal Rhanbarth Bae Abertawe. Fe wnaeth disgyblion Ysgol Gyfun Emlyn e-bostio cwestiynau i mewn i’r stiwdio am sut y maent yn teimlo y gallant gyfrannu at economi’r ardal yn y dyfodol, ac yn roeddent yn awyddus iawn i glywed am syniadau Syr Terry a’i straeon o sut y mae wedi gwneud ei arian yn y byd busnes. Mae Syr Terry wedi cael ei ddisgrifio fel perchennog busnes yng Nghymru-Canada, entrepreneur uwch-dechnoleg, billionaire cyntaf Cymru, perchennog y Celtic Manor Resort, y dyn sy’n gyfrifol am ddod â’r Cwpan Ryder a’r Uwchgynhadledd NATO i Gymru, un o raddedigion Prifysgol Abertawe a bellach yn Gadeirydd Rhanbarth Dinas Bae Abertawe, fe wnaeth Syr Terry Matthews rhannu ei mewnwelediad ar sut y mae’n teimlo y dylai’r rhanbarth symud ymlaen a’r rhan y gall ein pobl ifanc ei chwarae yn y dyfodol.

terry mathews yge

ARGYMHELLIR