Yn dilyn llwyddiant Mabolgampau’r ysgol teithiodd 50 o disgyblion i Gaerfyrddin ar y 14eg o Fai, i gynrychioli’r ysgol ym Mhencampwriaethau Athletau Ceredigion. Buodd pawb a gymerodd ran yn arbennig o dda, a mae 25 o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gynrychioli Ceredigion yn y Athletau Dyfed ar 7 Mehefin 2014.

Enillodd y canlynol eu digwyddiadau:
Chloe Butterworth – ras y clwydi                Megan Lote-Williams – 100m
Ceri Wolverson – 300m                             Luke Jenkins – ras y clwydi
Jordan Rimmington – gwaywffon                Amberley Valentine – siot
Molly Buchanan – gwaywffon                     Lucia Reynolds – ras y clwydi
Oli Butterworth – 100m & 400m                 Sam Bleach – gwaywffon & disgen

ceredigionsports

ARGYMHELLIR