Gwahoddwyd wyth o fyfyrwyr y chweched dosbarth yn ddiweddar i gwrdd â rhai sêr newydd a mwy sefydledig y byd busnes. Roedd ganddynt y cyfle i wrando ar eu hanesion o lwyddiant a methiant, ac yn rhannu gyda hwy y gwersi pwysig a ddysgwyd o’r mentrau hyn. Drefnwyd y noson gan Menter Bro Dinefwr, a gynhaliwyd yn Nhŷ Newton, Llandeilo ac yn anelu i ddarparu’r ysbrydoliaeth i fyfyrwyr Busnes Cymhwysol Safon Uwch. Clywsant phrofiadau uniongyrchol gan sefydliadau mawr gwerth miliynau o bunnoedd, a’r rhai sy’n gweithredu ar raddfa lawer llai. Cafodd y disgyblion gyfle i gyfarfod a sgwrsio gyda Mr David Hieatt (cyd-sylfaenydd Howies ac y nawr Denim Hiut Co), Mr Ron Jones (Cadeirydd Tinopolis), Yn y llun gwelir y disgyblion ochr yn ochr â Mr Adam Amor (sylfaenydd Buffoon Ffilm a’r Cyfryngau) a Mr Alex Mills (sylfaenydd Dynamo Legal a ymddangosodd fel y cystadleuydd Cymraeg cyntaf ar rhaglen y BBC ‘The Apprentice’).

IMG_2935a

ARGYMHELLIR