image002

Unwaith eto, mae Ysgol Gyfun Emlyn yn paratoi i goleuo’r byd theatr, ac mae sioe leni, “Smile”, mwy uchelgeisiol na unrhybeth rydym wedu neud o’r blaen! Ar flaen y sioe mae 15 meched sydd yn cystadlu yn Pasiant Harddwch Miss America 1985. Ond trwy’r wythnos bydd y perfformwyr yn dechrau  goyfyn cwestiynnau am eu hunain, eu breuddwydion a’r gwerthoedd mae’r pasiant a’I gydlynwyr yn cynal. Gyda tensiwn a’r cystadleuath yn cyfagos y merched, bydd ddim mor melys pei-afal ac awgryma’r enw!

Felly ymunwch â ni yn Ysgol Gyfun Emlyn ar yr 18fed, 19eg a 20fed o Hydref ar gyfer noson o gân, dawns a tiaras! Mae tocynnau’n costi £7 i oedolion a £5 am gonsesiynau.

Felly dewch draw, mae’n amser i ddisgleirio!

ARGYMHELLIR