Ar ddiwrnod braf, heulog ar ddechrau mis Mai, cynhaliodd yr ysgol ei ddiwrnod Mabolgampau blynyddol. Cymerodd llawer o blant ran allweddol yn y dydd, gyda llawer o records hen yn cael ei torri.

Ym Mlwyddyn 8 gurodd Megan Lote-Williams y record naid hir blaenorol o 4.19metres gan 2cms. Enillodd Joe Worrall, hefyd Bl. 8 y ddisgen mewn cofnod newydd o 27.60metres. Ym mlwyddyn 9, wnaeth dau fachgen yn yr un ras y clwydi curo’r record, Luke Jenkins yn rhedeg 13.19seconds a rhedodd Caleb Evans 13.70seconds. Da iawn i bob un o’r pedwar.

Imatra Bl. 7
Chloe Butterworth – 30 pwynt (ennill 4)
Kieran Osmond – 32 pwynt (ennill 4)

http://siftstar.com/2005/03/21/play/ Bl. 8
Megan Lote-Williams – 36 pwynt (ennill 4)
Jason Powell-Hill – 28 pwynt (ennill 3)

buy accutane in australia Bl. 9
Amberley Valentine – 28 pwynt (ennill 4)
Ceri Wolverson – 34 pwynt (ennill 4)

buy antabuse canada Bl. 10 & 11
Molly Buchanan – 52 pwynt (ennill 7)
Oli Butterworth – 24 pwynt (ennill 4)

Canlyniadau’r bechgyn:                     Canlyniadau’r merched:
1af Emlyn 268 pwynt                         1af Iscoed 238 pwynt
2ail Gwynionydd 212 pwynt                 2ail Emlyn 184 pwynt
3ydd Iscoed 198 pwynt                         3ydd Gwynionydd 128 pwynt

Canlyniadau terfynol:
1af Emlyn 452 pwynt
2ail Iscoed 436 pwynt
3ydd Gwynionydd 340 pwynt

Yn y llun gyda’r Chwpan yw capteiniaid Ty Emlyn, Steffan Lloyd a Lucia Reynolds.

ARGYMHELLIR