Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Llwyddiant yr Eisteddfod | | Ysgol Gyfun Emlyn

Llwyddiant yr Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Sion Davies, Blwyddyn 8, a enillodd yr ail wobr yn y gystadleuaeth ‘celf a chrefft’ yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

Recent Posts