xcountry pupils

Llongyfarchiadau i Josh Mellor a gynrychiolodd Dyfed ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Cymru yn Aberhonddu ar ddydd Sadwrn 1af Chwefror. Mae Josh yn mynd ymlaen i cymryd rhan yn y Cystadleuaeth Cenedlaethol ar ôl cystadlu yn y digwyddiad Dyfed ac ennill y Pencampwriaeth Traws Gwlad Ceredigion.

Llongyfarchiadau hefyd i Kieran Osmond (Blwyddyn 7) a Luke Jenkins (Blwyddyn 9) a oedd yn cynrychioli Ceredigion yn y Cystadleuaeth Traws Gwlad Dyfed a gynhaliwyd ym Mharc Dinefwr, Llandeilo ar dydd Mawrth 21ain o Ionawr. Fe ddaeth Josh yn 14eg; a Luke yn 27ain a Kieran yn 21ain.

ARGYMHELLIR