Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Llwyddiant Gwyddoniaeth | | Ysgol Gyfun Emlyn

Cymerodd nifer o ddisgyblion Ysgol Gyfun Emlyn rhan mewn cystadleuaeth wyddoniaeth genedlaethol a drefnwyd gan ‘Copper Development Association’. Mae hyn yn cynnwys disgyblion yn ymgymryd ag ymchwil i mewn i’r defnydd o gopr a chyflwyno’r wybodaeth mewn poster addysgol. Roedd yna dros 520 o geisiadau yn ffurfio 47 o ysgolion. Enillodd Ruby Gold o Flwyddyn 8 categori TGCh CA3 a enillodd Matthew Lumby o Flwyddyn 10 categori Iechyd CA 4. Mae’r ddau yn ennill £ 100 yr un a £ 500 yr un ar gyfer yr adran wyddoniaeth. Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt a da iawn i bawb a gymerodd ran.

Matthew Lumby, athrawes Miss Rachel Rees a Ruby Gold yn arddangos eu cynigion.

Matthew Lumby, athrawes Miss Rachel Rees a Ruby Gold yn arddangos eu cynigion.

ARGYMHELLIR