Enillodd disgyblion y Ganolfan Gynhwysiant yr ail wobr yn y gystadleuaeth ‘ysgrifennwch frawddeg Dydd Gwyl Dewi’ a drefnwyd gan Menter Iaith. Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion.

ARGYMHELLIR