Yr wythnos cyn hanner tymor cychwynnodd nifer o ddisgyblion Blwyddyn 7 ar wibdaith breswyl i Gwersyll yr Urdd Llangrannog. Roedd yr wythnos yn hynod lwyddiannus wrth ddod â disgyblion Blwyddyn 7 ynghyd ac i wella eu hyder yn y Gymraeg. Yn ystod y diwrnodau roedd y disgyblion wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau fel dringo creigiau, abseilio, sgïo a goresgynodd llawer o ofnau ar y cwrs gwifren sip a rhaffau uchel. Parhaodd y gweithgareddau gyda’r nos gyda sgiliau syrcas, twmpath a’r disgo ymhlith y mwyaf poblogaidd. Roedd y disgyblion a’r staff yn ffodus i brofi Llangrannog mewn heulwen ogoneddus am yr wythnos gyfan a oedd yn sicr yn gwneud y cwrs rhwystrau mwdlyd yn llai budr nag yr oedd eisoes. Dychwelodd y disgyblion yn ôl i’r ysgol yn flinedig ac yn barod am hanner tymor ond gyda ffrindiau newydd a gwerthfawrogiad o’r iaith Gymraeg a’r gallu i ddysgu sgiliau newydd.

ARGYMHELLIR