Wythnos ddiwethaf, cafodd myfyrwyr blynyddoedd 10, 11 a 13 eu diddanu gan gyflwyniad clyweledol gan Dr. Katy Sheen ar y cyd â Siobhan Moran, y ddwy ohonynt newydd ddod yn ôl o alldaith wyddonol saith wythnos o hyd i’r Antarctig gyda’r British Antarctic Survey. Tra’r oeddent yn Ne’r Iwerydd, roedd y ddau wyddonydd mewn tîm oedd yn ymchwilio i gerhyntau’r môr sy’n cylchredeg y cyfandir a sut mae dŵr yn symud yn unol â’r dyfnder.

year11
Roedd hyn i gyd yn gysylltiedig â sut mae’r môr penodol hwn yn storio Carbon Deuocsid ac yn arbennig, sut gallai ryddhau’r nwy hwn yn sgil Effaith y Tŷ Gwydr. Rai blynyddoedd yn ôl, rhyddhaodd y tîm hwn liw i mewn i’r dŵr i ddyfnder o dros 1.5km. Mewn alldeithiau dilynol, mae’r tîm wedi bod yn samplu’r dŵr ar wahanol ddyfnderoedd i olrhain sut a ble mae’r lliw wedi gwasgaru.

DSC03734

Rhoddodd y cyflwyniad i’r disgyblion olwg i ofynion gweithio ar waelod y byd, gan ddelio â’r tywydd garw a thywydd na ellir ei ragweld gan fyw gyda’i gilydd mewn grŵp agos ar fwrdd llong am amser mor hir. Mewn cyflwyniad ymarferol, cymerodd sawl disgybl ran mewn arddangosiadau syml a gwisgo dillad amddiffynnol safonol.

DSC03740

Mae’n bosibl iddo hefyd ehangu eu safbwyntiau o ran swyddi posibl i wyddonwyr, gan wneud gyrfa mewn Ffiseg yn fwy “rhywiol”. Gellir gweld rhagor o fanylion am eu halldaith ar: adropinthesouthernocean@blogspot.com

Mae Dr. Katy Sheen yn gyn-ddisgybl yn yr ysgol, a adawodd ryw 13 blynedd yn ôl er mwyn astudio Ffiseg yng Nghaergrawnt. Ers hynny, mae hi wedi gwneud ei doethuriaeth, mewn Ffiseg unwaith eto, cyn symud i Brifysgol Southampton i weithio fel Eigionegydd ymchwil.

Mae croeso i’r sawl sydd â diddordeb i anfon e-bost at y naill wyddonydd neu’r llall yn:

katy siobhan
k.sheen@soton.ac.uk
s.moran@exeter.ac.uk

 

 

 

 

 

ARGYMHELLIR