Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Gwobrwyon Presenoldeb | | Ysgol Gyfun Emlyn

Gwobrwyon Presenoldeb

Mae’r disgyblion a gyflawnodd bresenoldeb o100% yn ystod tymor yr Hydref wedi derbyn tocynnau sinema fel gwobr. Mae manteision presenoldeb da yn glir. Mae disgyblion yn fwy tebygol o fwynhau’r ysgol a sicrhau canlyniadau gwell.

Recent Posts