Fis diwethaf, cafodd tri o ddisgyblion Blwyddyn 9 eu dewis (yn dilyn bore o glyweliadau) i ymddangos ar rhaglen deledu ‘Gemau Gwyllt’.  Rhaglen gystadleuol i bobl ifanc yn eu harddegau yw Gemau Gwyllt lle roedd gofyn i Lily Rees 9E, Osian Savinelli a Hannah Evans o 9T goresgyn sawl tasg rhwystr a heriol yn erbyn tîm o Ysgol Dyffryn Teifi ar leoliad yng Nghwm Allt Cafan.
Gwych oedd clywed bod ‘triawd’ Ysgol Gyfun Emlyn wedi bod yn fuddigoliaethus ac o ganlyniad, dewisiwyd Hannah Evans o 9T i gynrhychioli’r ysgol am dridiau yng Ngogledd Cymru yn y rownd nesaf.  Cafodd Hannah y cyfle i ymgymryd mewn sailensau fel dringo, canwïo a heriau goroesi gan joio ar yr un pryd yng ngwmni pobl ifanc arall o bob cwr o Gymru!
Felly, cofiwch wylio mâs am ‘Gemau Gwyllt’ ar S4C yn mis Medi.

image1
Da iawn chi’ch tri!

ARGYMHELLIR