A dyma ni Eisteddfod Ysgol Gyfun Emlyn 2017!! Roedd y neuadd yn edrych yn hyfryd iawn gyda lliwiau’r tai- coch, melyn a gwyrdd. Roedd pawb yn awyddus iawn i fynd ar y llwyfan. Roedd y dydd yn llwyddiannus a chyffrous iawn ac fe gafodd pawb hwyl a sbri!

Roedd yna lawer o gystadlaethau i gymryd rhan ynddo fel adrodd unigol Saesneg a Chymraeg, canu unigol, parti canu, cydadrodd, sgets a llawer fwy. Chwarae teg roedd pawb yn arbennig! Roedd y neuadd yn llawn cerddoriaeth brydferth yn ystod y dydd.

ddechrau’r Eisteddfod gyda BANG roedd yr adrodd unigol ar fandiau. Ar ôl y bandiau  roedd canu, adrodd a’r sgets. Roedd pob perfformiad yn ardderchog! Ysgrifennodd Epiphany gerdd am y testun ‘Adenydd’ a Ben Ward gerdd am ‘Amser’ a chafodd y ddwy wobr yn seremoni’r cadeirio. Yr Eisteddfod Ddwl oedd un o’r uchafbwyntiau gyda dau o bob tŷ yn mynd i’r llwyfan a gwneud perfformiad sŵn a sain.

Roedd pawb wedi mwynhau’r sbri a hwyl gan y disgyblion!!

Dywedodd Aimee Blwyddyn 7 “Fe wnaeth bawb cystadlu yn arbennig o dda”. Coen Cadwell, daeth yn ail yn gystadleuaeth y gadair a dywedodd “roedd y diwrnod yn grêt a chafodd pawb hwyl a sbri”.

 

Diolch i Liz DenHartog a Linda Davies Evans a gymerodd amser i feirniadu trwy’r dydd. Gall y dydd ardderchog yma ddim wedi digwydd heb Mr. John Paul Davies a Mr. Emyr Evans felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw ar staff i gyd llwyddodd i helpu gyda threfniadau’r Eisteddfod.

 

Adroddiad gan:

Cerys Maher

Carys Evans

Aimee Whitton

ARGYMHELLIR