Eto eleni cafwyd Eisteddfod Ysgol lwydiannus iawn gyda’r holl fwrlwm a hwyl mae’r cystadleuthau’n eu creu. Enillwyr y dydd oedd Tŷ Iscoed a enillodd dlws y Côr gorau hefyd. Fodd bynnag Gwynionydd oedd enillwyr y cystadleuthau cartref.

Enillwyd y prif wobrau gan ddwy ferch o flwyddyn 10 . Enillydd y Gadair oedd Niamh Channon gyda Kathy Pearse yn ennill y Tlws Saesneg. Cadeirwyd y ddwy gan y gorsedd dan arweiniad Caleb Evans a ddaeth yn drydydd am y Gadair. Y cleddyfwyr oedd Harry Williams a Lewis Owen Nunes, ac yn wir daeth Lewis ei hun yn ail yng nghystadleuaeth y Gadair a thrydydd am y Tlws. Y cyrchwyr oedd Hannah Godfrey, Scott Lote Williams, Suzie Coleman ac Ebba Smart a daeth Ebba yn ail am y Tlws. Yn seinio’r utgorn oedd yr amryddawn Siôr Boyesen a fu wrthi’n egniol hefyd yng nghystadleuaeth y Bandiau.

Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i Mrs Liz Den Hartog a Mrs Margaret Lawson a Mrs Irene Evans am eu beirniadu têg a doeth ac i’r disgyblion am wneud eu gorau glas.

ARGYMHELLIR