Bu carfan frwdfrydig o 40 disgybl Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Emlyn yn Eisteddfod Ddwl Ysgolion Cymraeg Sir Gaerfyrddin ym Mhontyberem ar 16eg o Dachwedd.
1Ynghyd â’r cystadlaethau hwyl fel ‘stori sain’ a ‘llond ceg’, bu cystadlu brwd ar y sgets ddigri a’r eitem newyddion, ac Ysgol Emlyn yn enillwyr arnynt oll.
Penllanw’r dydd oedd cyhoeddi Ysgol Emlyn yn fuddugwyr, gan guroYsgol Strade ac Ysgol Maes y Gwendraeth. Da iawn bawb!

2

ARGYMHELLIR