Ar ddydd Gwener y pedwerydd o Fawrth cynhaliwyd Eisteddfod flynyddol Ysgol Gyfun Emlyn. Roedd y neuadd o dan ei sang ac yn  llawn cyffro i baratoi at y brwydro rhwng tai Emlyn, Iscoed a Gwynionydd. Dechreuwyd gyda’r bandiau ac aed ati gyda’r unawdau, deuawdau, partion llefaru a sgets. Erbyn diwedd yr wyl cafwyd taw tŷ Emlyn oedd yn fuddugol ar y cystadlaethau oddi-ar lwyfan, a thŷ Gwynionydd yn fuddugol ar y llwyfan. Gwynionydd enillodd tlws Côr yr Ŵyl ac felly yr Eisteddfod yn gyfangwbwl!

Eisteddfod Ysgol Gyfun Emlyn The winners of the Ysgol Gyfun Emlyn eisteddfod chairs for 2016 are Tiffany Edmonds, who won the Welsh chair, and Harri Thomas, who won the English chair. Emyr Rhys Williams Pencellyn, Aberporth CARDIGAN Ceredigion. SA43 2DD Phone : 01239 810368 Mobile : 07774 921043 email : emyr.williams@btinternet.com www.emyronline.co.uk

Ar gyfer y cadeiriau fel gwobrau llenyddol, enillodd Tiffany Edmonds o dŷ Iscoed gyda cherdd arbennig, ar y testun ‘Gwe’, yn disgrifio’r gwead sy’n clymu pawb ynghyd. Hari Thomas o dŷ Gwynionydd enillodd y gadair Saesneg (The Future) gyda’i gerdd bersonol a difyr am ei fywyd a’i obeithion am y dyfodol.

Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd ac a wnaeth y diwrnod yn llwyddiant cofiadwy eto eleni.

ARGYMHELLIR