Urdd YGE

Eli Wheeler, John Jones a Kym Webb yn cynrychioli Ysgol Gyfun Emlyn gyda 2 wobr gyntaf, 3 ail wobr ac un trydedd wobr yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yn eisteddfod yr Urdd Meirionnydd a’r Cylch, llongyfarchiadau i chwi’ch tri.

ARGYMHELLIR