Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Diwrnod Agored Prifysgolion – arweiniad i rieni | | Ysgol Gyfun Emlyn

Diwrnod Agored Prifysgolion – arweiniad i rieni

Yn ddiweddar es i a fy merch i ddiwrnod agored mewn Prifysgol. Yn dilyn hyn meddyliais y byddai’n syniad da rhannu fy mhrofiadau gyda rhieni eraill.

  1. Er nad yw’r dyddiau agored yn orfodol nac yn angenrheidiol, mae’n ddefnyddiol i weld pa mor bell yw’r campws o’r dref, ac os yw’n bell yna pa drafnidiaeth sydd ar gael. Hefyd gellir ei weld ar ddiwrnod gwlyb ac oer (sy’n wahanol iawn i’r dyddiau heulog braf a welir yn y prosbectws)
  2. Sicrhewch le o flaen llaw. Mae’r rhan fwyaf o Brifysgolion yn gofyn i chi gadw lle o flaen llaw. Gallwch ddarganfod pryd maen nhw’n cael eu cynnal ar http://www.opendays.com/  ac mae yma linc i wefannau’r Prifysgolion fel arfer.
  3. Mae gan lawer o’r Prifysgolion ddiwrnod agored yn ystod yr wythnos ynghyd a Dydd Sadwrn. Mae’n bwysig dod o hyd i gyd bwysedd addas gan mai dibwynt yw ymweld â llawer o Brifysgolion, a cholli dyddiau ysgol ac wedyn yn methu ag ennill y graddau angenrheidiol i gyrraedd Prifysgol
  4. Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn cynnig sgyrsiau gan y gyfadran a blas ar ddarlithoedd. Mae’r sgyrsiau cyfadrannol yn wych ac yn rhoi mewnwelediad gwych o’r cwrs, nid yn unig yn ystod y flwyddyn gyntaf ond hefyd o’r cwrs i gyd. Bydd angen i chi gael syniad da o’r cyrsiau yr hoffech eu hastudio gan fod amser yn brin ar y dydd
  5. Mae Prifysgolion yn cael eu graddio mewn nifer o wahanol ffyrdd a gallwch chi ddarganfod mwy am hyn ar wefannau megis http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=history
  6. Edrychwch am gydbwysedd gan nad oes pwrpas i ofynion Safon A ail ddewis eich plentyn fod yn uwch na’u dewis cyntaf

Mae UCAS yn cynnig gwasanaeth e-bost rheolaidd i rieni fel y gallent ddeall y broses o ymgeisio am le mewn Prifysgol. http://web.ucas.com/parents-signup

  1. Peidiwch ag ofni gadael eich plentyn ymweld ar ei ben/ phen ei hun. Mae hyn yn rhan o’r broses a gall fod yn hynod o ddefnyddiol iddo/i gynllunio’r siwrne ar drên neu fws ei hun.
  2. Yn olaf lledaenwch y diwrnodau agored mas. Gall myfyrwyr Blwyddyn 12 fynd i ymweld ar ddyddiau Sadwrn ym Mehefin a Gorffennaf ar ôl eu harholiadau UG. Byddai hyn yn ddefnyddiol gan fod dyddiad cau ymgeision UCAS yn dod yn fuan ar ôl Medi ym mlwyddyn 13 ac mae’n werthfawr os oes gan y myfyriwr syniad da o ble hoffai fynd a pha gwrs hoffai astudio
ARGYMHELLIR