Mae tîm o ddisgyblion o flwyddyn 12 wedi cynrychioli Sir Gaerfyrddin yn y rowndiau terfynol o Cystadleuaeth Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn Cymru. Cawsant eu holi ar bynciau amryw o Ewrop a theithio, arian, credyd a chyllid a’r gyfraith. Fe gaeth y tim, a oedd yn cynnwys Mark Ramsey, Liam Webb, Andrew Lemmon a Jack Davies, daith o Stadiwm Dinas Caerdydd fel rhan o’r achlysur. Yn anffodus, collodd y tîm yn y rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth. Hoffe Mr Dylan Williams ddiolch i’r disgyblion am eu hymdrechion, ac eu chanmol ar y ffordd aeddfed y wnaethon nhw ymddwyn. Trefnir y gystadleuaeth yn lleol gan yr adran Gwasanaethau Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin.

IMG_3018p

ARGYMHELLIR