Ar ddiwedd mis Gorffennaf, yn dilyn blwyddyn academaidd brysur, canfu disgyblion Blwyddyn 10 o Ysgol Gyfun Emlyn eu hunain yn profi blas o’r byd go iawn. Diolch i lawer o fusnesau lleol, mae’r disgyblion wedi gallu cymryd rhan mewn wythnos o brofiad gwaith. Mae Profiad Gwaith yn darparu disgyblion gyda mewnwelediad a chyfle i roi’r sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle yn gamau gweithredu unigryw. O gyfarfod pobl newydd i ddatrys problemau ar eu pen eu hunain mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd gwahanol, bydd y lleoliadau wedi profi y bobl ifanc yn llawer mwy nag unrhyw ystafell ddosbarth neu’r ysgol yn seiliedig ar y gallai gweithgaredd byth. Mae’n gyfle delfrydol i’r disgyblion i ddarganfod a yw eu syniadau gyrfaol beth oedden nhw wedi dychmygu. Ar ran Ysgol Gyfun Emlyn, hoffai Mr Dylan Williams (Pennaeth Busnes a Addysg Gysylltiedig â Gwaith) ddiolch i’r holl gyflogwyr sy’n darparu lleoliadau ar gyfer y disgyblion, ac am eu hamser a’u hymdrech yn ystod yr wythnos.

ARGYMHELLIR