dcb4143c591703c41acedd610475aa1b

 

Dyma ddolen i nodyn cynghorol a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog Meddygol dros dro.

http://gov.wales/newsroom/healthandsocialcare/2016/160609weather/?skip=1&lang=cy

ARGYMHELLIR