Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Amserlen Dosbarthiadau Pasg ar gyfer Adolygu ar gael nawr | | Ysgol Gyfun Emlyn

Dilynwch y ddolen isod ar gyfer y sesiynau Gwyliau Pasg sydd ar gael i flwyddyn 11, 12 a 13 mewn nifer o bynciau.

Sesiynau Adolygu Pasg 2015

Mae disgyblion yn cael eu hatgoffa bod rhaid iddynt arwyddo i mewn yn y dderbynfa cyn mynychu y dosbarthiadau hyn, ac arwyddo allan ar ddiwedd eu hymweliad.

Easter-Revision-Classes

ARGYMHELLIR