Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Prosbectws | Ysgol Gyfun Emlyn

Prosbectws

Gallwch lawr lwytho fersiynau PDF o’n, Prosbectws, Llyfryn Dewis Blwyddyn 10 a Llawlyfr Chweched Dosbarth.

ysgol-gyfun-emlyn-prospectus-2020-pages-copy