Llythrennedd

Un o’r ffyrdd gorau y gallwch helpu’ch plentyn i wneud yn dda yn Ysgol Gyfun Emlyn yw trwy ei annog i fwynhau darllen er mwyn pleser. Mae plant sy’n mwynhau darllen yn gwneud yn well yn yr ysgol ac mae’r rhieni’n chwarae rôl allweddol wrth helpu eu plant i ddatblygu’r cariad hwn at ddarllen.

Lawrlwythwch y canllaw ddefnyddiol hwn i gefnogi eich plentyn i ddarllen:

Helpu eich plentyn gyda darllen

YGE-Literacy-Policy_Page_01

The following documents can be downloaded HERE