Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2017 Dydd Mawrth 5ed Medi Dydd Llun 30ain Hydref – Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2018 Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 19eg Chwefror – Dydd Gwener 23ain Chwefror Dydd Iau 29ain Mawrth
Haf 2018 Dydd Mawrth 17eg Ebrill Dydd Llun 28ain Mai – Dydd Gwener 1af Mehefin Dydd Mawrth 24ain Gorffennaf
Hydref 2018 Dydd Mawrth 4ydd Medi Dydd Llun 29ain Hydref  – Dydd Gwener 2il Tachwedd Dydd Gwener 21ain Rhagfyr
Gwanwyn 2019 Dydd Llun 7fed Ionawr Dydd Llun 25ain Chwefror – Dydd Gwener 1af Mawrth Dydd Gwener 12fed Ebrill
Haf 2019 Dydd Mawrth 30ain Ebrill Dydd Llun 27ain Mai – Dydd Gwener 31ain Mai Dydd Llun 22ain Gorffennaf
  • Dyddiau HMS Penodol – Dydd Llun 4ydd Medi 2017, Dydd Llun 16eg Ebrill 2018, Dydd Llun 3ydd Medi 2018, Dydd Llun 29ain Ebrill 2019.
  • Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i’w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion (rhwng tymor Hydref – Haf).
  • Gwener y Groglith: 30ain Mawrth 2018, 19eg Ebrill 2019
  • Gŵyl Fai: 7fed Mai 2018, 6ed Mai 2019

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o’r fath.