TymorDechrau TymorHanner TymorDiwedd Tymor
Hydref 2017Dydd Mawrth 5ed MediDydd Llun 30ain Hydref – Dydd Gwener 3ydd TachweddDydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2018Dydd Llun 8fed IonawrDydd Llun 19eg Chwefror – Dydd Gwener 23ain ChwefrorDydd Iau 29ain Mawrth
Haf 2018Dydd Mawrth 17eg EbrillDydd Llun 28ain Mai – Dydd Gwener 1af MehefinDydd Mawrth 24ain Gorffennaf
Hydref 2018Dydd Mawrth 4ydd MediDydd Llun 29ain Hydref  – Dydd Gwener 2il TachweddDydd Gwener 21ain Rhagfyr
Gwanwyn 2019Dydd Llun 7fed IonawrDydd Llun 25ain Chwefror – Dydd Gwener 1af MawrthDydd Gwener 12fed Ebrill
Haf 2019Dydd Mawrth 30ain EbrillDydd Llun 27ain Mai – Dydd Gwener 31ain MaiDydd Llun 22ain Gorffennaf
  • Dyddiau HMS Penodol – Dydd Llun 4ydd Medi 2017, Dydd Llun 16eg Ebrill 2018, Dydd Llun 3ydd Medi 2018, Dydd Llun 29ain Ebrill 2019.
  • Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i’w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion (rhwng tymor Hydref – Haf).
  • Gwener y Groglith: 30ain Mawrth 2018, 19eg Ebrill 2019
  • Gŵyl Fai: 7fed Mai 2018, 6ed Mai 2019

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o’r fath.