Tymor Tymor yn dechrau Hanner tymor Diwedd y tymor
Haf 2020 Dydd Gwener 17eg Gorffennaf
Hydref 2020 Dydd Mercher 2il Medi Dydd Llun 26ain Hydref – Dydd Gwener 30ain Hydref Dydd Gwener 18fed Rhagfyr
Gwanwyn 2021 Dydd Mawrth 5ed Ionawr Dydd Llun 15fed Chwefror – Dydd Gwener 19eg Chwefror Dydd Gwener 26ain Mawrth
Haf 2021 Dydd Llun 12fed Ebrill Dydd Llun 31ain Mai – Dydd Gwener 4ydd Mehefin Dydd Gwener 16eg Gorffennaf
Hydref 2021 Dydd Iau 2il Medi Dydd Llun 25ain Hydref – Dydd Gwener 29ain Hydref Dydd Mawrth 21ain Rhagfyr
Gwanwyn 2022 Dydd Mawrth 4ydd Ionawr Dydd Llun 21ain Chwefror – Dydd Gwener 25ain Chwefror Dydd Gwener 8fed Ebrill
Haf 2022 Dydd Llun 25ain Ebrill Dydd Llun 30ain Mai – Dydd Gwener 3ydd Mehefin Dydd Mawrth 19eg Gorffennaf

Dyddiau HMS Penodol

 • Dydd Llun 6ed Ionawr 2020
 • Dydd Mawrth 1af Medi 2020
 • Dydd Llun 21ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth 22ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Llun 4ydd Ionawr 2021
 • Dydd Mercher 1af Medi 2021

Ar gyfer diwrnodau HMS Dynodedig i’r ysgolion, cysylltwch â’r ysgol berthnasol. Fel arfer, mae gan ysgolion 5 diwrnod HMS yn ystod y flwyddyn academaidd (gan gynnwys y diwrnodau dynodedig).
Sylwch: Mae Llywodraeth Cymru wedi galluogi ysgolion i gau i ddysgyblion am ddiwrnod HMS ychwanegol yn ystod tymhorau’r haf yn 2020, 2021 a 2022, yn benodol ar gyfer Dysgu Proffesiynol i baratoi ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd.

Gwener y Groglith

 • 10fed Ebrill 2020
 • 2il Ebrill 2021
 • 15fed Ebrill 2022

Gŵyl Fai

 • 8fed Mai 2020
 • 3ydd Mai 2021
 • 2il Mai 2022

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o’r fath.