Clybiau ar ôl Ysgol
Gwobr Dug Caeredin
Clwb Cinio TGCh
Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn

Mae’r cystadleuaeth Defnyddwyr Ifanc y Flwyddyn TSI yn gystadleuaeth unigryw ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid yn Lloegr, yr Alban a Chymru. Trefnir y gystadleuaeth gan y Sefydliad Safonau Masnach a’i Grŵp Cyswllt Defnyddwyr Addysg. Gall timau o bedwar 14-17 mlwydd oed cymryd rhan.

Mae’r gystadleuaeth yn profi myfyrwyr ar ystod eang o faterion, gan gynnwys defnyddwyr a chyfraith, bwyd ac iechyd, diogelwch a’r amgylchedd, rheoli arian a chyllid, credyd a’r dimensiwn Ewropeaidd. Mae’n gwneud myfyrwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau defnyddwyr a hawliau.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan TSI:

young consumer of the year

Mae gan Ysgol Gyfun Emlyn hanes llwyddiannus yn y gystadleuaeth hon, gan ei wneud yr holl ffordd i rownd derfynol y DU yn y tair allan o bedair blynedd diwethaf. Cliciwch ar y lluniau isod am fwy o fanylion.