Pupil starting dates: Thursday 3rd September: Year 7 and Year 12 —– Friday 4th September: Year 7, 12 and 13 —– Monday 7th September: All pupils
Disgyblion | Ysgol Gyfun Emlyn

Cysylltiadau Cyflym

Mae’r dudalen hon ar gyfer disgyblion presennol Ysgol Gyfun Emlyn.

A ydych yn gwneud cais i brifysgol? Dilynwch y ddolen hon.

Cewch mynediad i cyrsiau Moodle yr ysgol yn fan hyn.

moodle

O’r dudalen hon byddwch yn gallu darllen eich cyfrif e-bost ysgol Zimbra.

Gall disgyblion Bl.10 a 11 cael mynediad i adnoddau adolygu hollbwysig o

O’r dudalen hon gallwch ddod o hyd i eich ffolderi a dogfennau ysgol.

RMPortico