Newyddion Gwyddoniaeth

Bioleg UG / A2

Bioleg UG / A2

ds3596Dilynwn Faes Llafur Bioleg CBAC yn Ysgol Gyfun Emlyn. Mae angen i fyfyrwyr gael gradd B neu’n well mewn TGAU (Gwyddoniaeth / Gwyddoniaeth Ychwanegol / Bioleg) er mwyn caniatáu mynediad i’r cwrs hwn. Fe’ch cynghorwn i brynu Canllawiau Astudio ac Adolygu CBAC o Illuminate Publishing, sydd ar gael yn uniongyrchol oddi wrthynt hwy neu o Amazon.

Mae disgyblion Bioleg UG yn astudio dwy uned:

Canllawiau Adolygu

Yn ystod tymor yr haf, bydd y myfyrwyr yn mynd ar gwrs maes preswyl tridiau o hyd yn Dale, Sir Benfro, i astudio Bioleg Môr a Thechnegau Ecolegol.

http://humanesmarts.org/smarts-farm-downtown/youth-programs/gardening3/privacy-policy Uned 1 – arholiad ym mis Mai.

buy Lyrica 150mg online Biocemeg (Dŵr, Carbohydradau, Lipidau, Protein a DNA)

Ensymau

Uwch-strwythur Celloedd

Mitosis

Trylediad, Osmosis a Chludiant Actif

 

buy Lyrica from mexico Uned 2 – arholiad ym mis Mehefin.

Dosbarthiad a Bioamrywiaeth

Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon

Addasiadau ar gyfer cludiant mewn Anifeiliaid a Phlanhigion

Addasiadau ar gyfer maeth mewn anifeiliaid

 

Yn ystod Blwyddyn 12, ceir 12 arbrawf safonol a gynhelir ac a ysgrifennir mewn Llyfr Ymarferol.

Canllaw adolygu UG

(ar gael Mai 2016)

Mae disgyblion Bioleg A2 yn astudio:

Canllawiau Adolygu

Yn ystod tymor y gwanwyn, bydd y myfyrwyr yn mynychu gweithdy Olion bysedd DNA yn Techniquest, Caerdydd, lle byddant yn tynnu, yn chwyddo (PCR) ac yn dadansoddi eu DNA (Gel-electro-fforesis).

Uned 3 – arholiad ym mis Mehefin.

Adenosin Tri-ffosffad a Resbiradu

Ffotosynthesis

Microbioleg

Poblogaethau

Nerfau a Hormonau

Arennau

Uned 4 – arholiad ym mis Mehefin

Atgenhedlu

Etifeddiaeth

Amrywiaeth ac Esblygiad

Peirianneg Enetig

Dewisiadau

Yn ystod Blwyddyn 12, ceir 12 arbrawf safonol a gynhelir ac a ysgrifennir mewn Llyfr Ymarferol.

Uned 5 – Arholiad Ymarferol

Canllaw adolygu A2

(ar gael ym mis Mai 2017)

CEMEG UG / A2

Cemeg UG / A2

ds3471At Ysgol Gyfun Emlyn we follow the WJEC Chemistry Syllabus.
Students need to attain a grade B or better in GCSE (Science / Additional Science / Chemistry) to allow access to this course. We advise the purchase of the WJEC Study & Revision Guides, from Illuminate Publishing, available directly from them or Amazon.

In AS Chemistry pupils study two units.

Unit 1
Topics include:
Formulae & Equations
Atoms
Chemical Calculations
Bonding
Solid Structures
The Periodic Table
Simple equilibrium and acid-base reactions.

Unit 2
Topics include:
Thermo-chemistry
The wider impact of Chemistry
Organic Compounds
Hydrocarbons
Alcoholst carboxylic acids
Instrumental Analysis

During Year 12 there are 12 standard experiments which are carried out and written up in a Practical Book.

Canllawiau Adolygu

Available from May 2016

In A2 Chemistry pupils study:

Unit 3
Topics include:
Redox and standard electrode potential
Redox reactions
Chemistry of the p-block
Chemistry of the d-block transition metals
Chemical Kinetics
Enthalpy
Equilibrium
Acid-base equilibrium

Unit 4
Topics include:
Stereoisomerism
Aromaticity
Alcohols & Phenols
Aldehydes & Ketones
Carboxylic Acids
Amines
Amino Acids, Peptides and Proteins
Organic Synthesis and Analysis

During Year 13 there are 12 standard experiments which are carried out and written up in a Practical Book.
Unit 5 – Practical Exam.

Canllawiau Adolygu

Available from May 2017

FFISEG UG / A2

Ffiseg UG /A2

ds3148

Dilynwn Faes Llafur Ffiseg CBAC yn Ysgol Gyfun Emlyn.

Mae angen i fyfyrwyr ennill gradd B neu’n well mewn TGAU (Gwyddoniaeth / Gwyddoniaeth Ychwanegol / Cemeg) i ganiatáu mynediad i’r cwrs hwn. Cynhelir pob arholiad yn y cyfnod Mai / Mehefin. Fe’ch cynghorwn i brynu Canllawiau Astudio ac Adolygu CBAC, gan Illuminate Publishing, sydd ar gael yn uniongyrchol oddi wrthynt hwy neu o Amazon.

Mewn Ffiseg UG, mae’r disgyblion yn astudio dwy uned:

Uned 1
Mae’r pynciau’n cynnwys:

Ffiseg Sylfaenol

Cinemateg

Deinameg

Cysyniadau Ynni

Solidau dan straen

Defnyddio Pelydriad i ymchwilio i sêr

Strwythur gronynnau a niwclear

 

Uned 2
Dargludo Trydan

Gwrthiant

Cylchedau Cerrynt Union
Natur Tonnau

Plygiant Golau

Ffotonau

Laserau

 

Yn ystod blwyddyn 12, mae 12 arbrawf safonol a gynhelir ac a ysgrifennir mewn Llyfr Ymarferol.

Canllawiau Adolygu

Ar gael o fis Mai 2016

Mewn Ffiseg A2, mae’r disgyblion yn astudio:

Uned 3
Mudiant mewn Cylch

Dirgryniadau

Theori Ginetig

Ffiseg Thermol

Dadfeiliad Niwclear

Ynni Niwclear

Uned 4
Mae’r pynciau’n cynnwys:
Cynhwysiant

Meysydd Grym Electrostatig a Disgyrchiant

Orbitau a’r Bydysawd ehangach

Meysydd magnetig

Anwythiad Electromagnetig

Dewisiadau
Yn ystod Blwyddyn 13, mae 12 arbrawf safonol a gynhelir ac a ysgrifennir mewn Llyfr Ymarferol.
Uned 5 – Arholiad Ymarferol.

Canllawiau Adolygu

Ar gael o fis Mai 2017