Pennaeth Cerddoriaeth

Mr John-Paul Davies

yn arbenigo mewn Jazz a Chyfansoddi. Cyflwyna gerddoriaeth o Flwyddyn 7-13.

Athro Cerdd CA3

Mr Emyr Evans

Organydd/pianydd ac aelod côr. Mae’n cyflwyno Cerdd trwy gyfrwng y Gymraeg, Blynyddoeddd 7 ac 8.

Technoleg Cerddoriaeth

Miss Branwen Munn

Cynhyrchydd, canu sawl offeryn. Mae’n cyflwyno Technoleg Cerdd yn Safon Uwch ac yn cynorthwyo TGAU mewn Cerddoriaeth.

Cerdd

Cerdd

ds3354

Rydym yn ffodus iawn o gael dysgwyr hynod ddawnus ac ymroddgar yn Ysgol Gyfun Emlyn sy’n creu cymuned gerddorol, trwy arweiniad staff yr Adran Gerdd, sy’n cynrychioli’r ysgol yn falch.

Mae ein staff yn annog esblygiad a datblygiad parhaus sgiliau a dealltwriaeth gerddorol trwy ddefnyddio arferion addysgu cyffredinol a thechnoleg cerddoriaeth. Astudiwn gerddoriaeth ddoe a heddiw er mwyn rhoi gwybodaeth am amrywiaeth eang o arddulliau a ge