Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol

Un o weledigaethau Ysgol Gyfun Emlyn yw i drîn pob disgybl yn gyfartal ac i’w haddysgu pob un i’w lawn potensial. Cynniger yr adran Anghenion Dysgu Ychwanegol “lefel uchel o ddarpariaeth sensitif a gofalgar i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol” (Estyn, 2018).

Mae’r adran ADY yn gweithio gyda’r staff ysgol gyfan i annog cynnydd a chynhwysiant disgyblion gyda ADY. Mae’r adran o dan arweiniad Mrs Samantha Connolly yn hybu dulliau addysgu sy’n cwrdd a gofynion dysgu’r disgyblion gyd ADY. Rydyn yn cwrdd ag anghenion ychwanegol trwy cynnig amrywiaeth o gefnogaeth, hynny yw cymorth yn y dosbarth, gwersi ymyrraeth, a cymorth lles yn ein canolfan Hafan. Yn ogystal, cynnigwyd cwricwlwm amrywiol, er enghraifft Profiad gwaith, Therapi Lego a Gwobr John Muir a llawer mwy. Mae Ysgol Gyfun Emlyn yn meithrin ethos cynhwysol a chefnogol.

Caiff angenhion dysgu yschwanegol disgybl i gatagareiddio fel y ganlyn:

Gweithred Ysgol (GY)

Gweithred Ysgol Ychwanegol (GYY)

Datganiad o Angen Addysgol.

Mae’r adran ADY yn gweithio’n agos gyda asiantaethau allanol i gefnogi disgyblion gyda ADY. Rhai o’r asiantaethau yma yw Tim teulu, CAMHS, Seicolegydd addysg i blant, yr adran iaith a lleferydd a llawer mwy.